SENTERNOVEM SENTERNOVEM

SENTERNOVEM

Utrecht 2007

The NetherlandsDATE : 2007

TYPE : Duurzaambouwen web magazine

TITLE : "Cradle to cradle-aanpak voor ontwikkeling 'stedelijke jungle' in Hong Kong"

EDITOR : Gerrit Jan Hoogland

LINKS : www.duurzaambouwen.senternovem.nl/


Cradle to cradle-aanpak voor ontwikkeling 'stedelijke jungle' in Hong Kong

Hong Kong behoort tot de meest dichtbevolkte gebieden in de wereld met 30.000 inwoners per vierkante kilometer. Om een antwoord te geven aan de druk door overbevolking ontwikkelde de Belgische architect, Vincent Callebaut, het project 'The Perfumed Jungle' op basis van cradle to cradle-principes. Niet de natuur terugdringen, maar ongerepte natuur de stad binnenhalen in het territorium van een ultra-hedendaagse stad is het uitgangspunt.

Ecologisch positieve footprint

Het stedelijk netwerk van het Central Business District van Hong Kong is omgeven door de groene heuvels die met name goed zichtbaar zijn van Victoria Peak vanuit het zuiden en oevers van de bochtige rivier Xi Jiang (Parelrivier) vanuit het noorden. Op het sterk geaccidenteerde ondergrond met steile reliefs heeft de stad zich verticaal ontwikkeld tot een wereld op zich zelf met elkaar bestrijdende torens van glas en staal. Om een antwoord te bieden aan de vraag naar huisvesting en de druk van overbevolking ontwikkelde de Belgische architect, Vincent Callebaut, een plan op basis van cradle to cradle-principes, 'The Perfumed Jungle'.

Midden in de Zuid-Chinese zee zal zich een stedelijke jungle manifesteren door de vernatuurlijking van het stedelijk landschap en de uitbreiding van het 'Central Waterfront'.

In deze ontwikkeling op lange termijn is het doel om het vastgoed op basis van een sterke, ecologisch positieve footprint te realiseren. Dat betekent dat de nieuw gebouwde gebieden waarde toevoegen aan het systeem waar zij deel vanuit maken, zelfvoorzienend zijn en meer energie en biodiversiteit produceren dan zij gebruiken.

Natuur integaal onderdeel

De herdefiniëring van het Central Waterfront biedt Callebaut de mogelijkheid om de aquatische wereld te begrijpen en deze opnieuw te 'herformuleren' in waterruimtes met een hoge plooibaarheid. Een doorlopende laag van 'perforeerde cellen' vormt een nieuw ecologisch substraat om dit project in detail uit te werken. Het gebied oogt als een waarlijke cascade van water- en groenplateaus net zoals terrasvormige rijstvelden. Uiteindelijk maakt het netwerk van onregelmatige cellen het mogelijk om het water tot in het diepst van het stedelijk weefsel door te laten lopen. Daarnaast maakt de zeer uiteenlopende opzet van structuren en weefsels het mogelijk allerlei vormen van vervoer (over water, rails, wegen en (fiets)paden) en gebouwen te combineren met open ruimtes, marinas, openluchtzwembaden, pieren en kades, moerassen en biologisch zuiverende lagunes. De gebouwen zelf bieden ook als verticale tuinen ruimte aan fauna en flora. Het ecologische systeem maakt zo geïntegreerd deel uit van het stedelijk weefsel. Op deze manier biedt het metabolisme van deze nieuwe ecologische torens en de stedelijke natuurplekken een tegenwicht aan de vervuiling door de zuiverende werking en zorgt het door de fotosynthese van de begroeiïng tegelijkertijd voor het hergebruik en de omzetting van de uitgestoten CO2 in zuurstof. Tevens maakt het metabolisme mogelijk om elektrische of thermische energie te genereren. Zie de website van Vincent Callebaut Architectes voor een uitgebreide beschrijving van dit plan.STAY IN TOUCH


PHONE : 0033.1.45.70.86.41
WEBSITE : www.vincent.callebaut.org
EMAIL : vincent@callebaut.org
POSTAL ADDRESS :
Vincent Callebaut Architectures
7, place Félix Eboué
75012 Paris
France

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

We promise that we will never share your e-mail address with any third party company.

LATEST PROJECTS